Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Takster fra 1. august 2022 klokka 10:00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Hovinmoen - Dal 23 18,40 5,52 38 0
E6 Dal - Boksrud 23 18,40 0 38 0
E6 Boksrud - Minnesund 18 14,40 0 29 0
E6 Minnesund - Hedmarks grense 24 19,20 0 40 0
E6 Akershus grense - Skaberud 25 20 10 42 0
E6 Skaberud - Kolomoen 27 21,60 10,80 46 0
E6 Jønsberg 24 19,20 9,60 48 0
E6 Vien N 19 15,20 7,60 38 0
E6 Bergshøgda 19 15,20 7,60 38 0
E6 Økelsrud 19 15,20 7,60 38 0

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. 
Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt.

I bomstasjon E6 Hovinmoen - Dal gis det 70% rabatt.

I bomstasjon E6 Dal - Boksrud, E6 Boksrud - Minnesund og E6 Minnesund - Hedmark grense gis det 100% rabatt. 

I bomstasjon E6 Akershus grense - Skaberud, E6 Skaberud - Kolomoen, E6 Jønsberg, E6 Vien N, E6 Bergshøgda og E6 Økelsrud gis det 50% rabatt

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst. 

Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst. 

 

Takster til 1. august 2022 klokka 10:00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Hovinmoen - Dal 21 16,80 0 33 0
E6 Dal - Boksrud 21 16,80 0 33 0
E6 Boksrud - Minnesund 16 12,80 0 26 0
E6 Minnesund - Hedmarks grense 22 17,60 0 35 0
E6 Akershus grense - Skaberud 22 17,60 0 37 0
E6 Skaberud - Kolomoen 24 19,20 0 41 0
E6 Jønsberg 24 19,20 9,60 48 0
E6 Vien N 19 15,20 7,60 38 0
E6 Bergshøgda 19 15,20 7,60 38 0
E6 Økelsrud 19 15,20 7,60 38 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert