Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Takster fra 1. mars 2023 klokka 10:00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Hovinmoen - Dal 23 18,40 5,52 38 0
E6 Dal - Boksrud 23 18,40 0 38 0
E6 Boksrud - Minnesund 18 14,40 0 29 0
E6 Minnesund - Hedmarks grense 24 19,20 0 40 0
E6 Akershus grense - Skaberud 25 20 10 42 0
E6 Skaberud - Kolomoen 27 21,60 10,80 46 0
E6 Jønsberg 26 20,80 10,40 52 0
E6 Vien N 21 16,80 8,40 42 0
E6 Bergshøgda 21 16,80 8,40 42 0
E6 Økelsrud 21 16,80 8,40 42 0

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. 
Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt.

I bomstasjon E6 Hovinmoen - Dal gis det 70% rabatt.

I bomstasjon E6 Dal - Boksrud, E6 Boksrud - Minnesund og E6 Minnesund - Hedmark grense gis det 100% rabatt. 

I bomstasjon E6 Akershus grense - Skaberud, E6 Skaberud - Kolomoen, E6 Jønsberg, E6 Vien N, E6 Bergshøgda og E6 Økelsrud gis det 50% rabatt

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst. 

Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst. 

 

Takster til 1. mars klokka 10:00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Hovinmoen - Dal 23 18,40 5,52 38 0
E6 Dal - Boksrud 23 18,40 0 38 0
E6 Boksrud - Minnesund 18 14,40 0 29 0
E6 Minnesund - Hedmarks grense 24 19,20 0 40 0
E6 Akershus grense - Skaberud 25 20 0 42 0
E6 Skaberud - Kolomoen 27 21,60 10,80 46 0
E6 Jønsberg 24 19,20 9,60 48 0
E6 Vien N 19 15,20 7,60 38 0
E6 Bergshøgda 19 15,20 7,60 38 0
E6 Økelsrud 19 15,20 7,60 38 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert