Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Takster fra 1. august 2021 klokka 00.00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Hovinmoen - Dal 21 16,80 0 33 0
E6 Dal - Boksrud 21 16,80 0 33 0
E6 Boksrud - Minnesund 16 12,80 0 26 0
E6 Minnesund - Hedmarks grense 22 17,60 0 35 0
E6 Akershus grense - Skaberud 22 17,60 0 37 0
E6 Skaberud - Kolomoen 24 19,20 0 41 0
E6 Jønsberg 24 19,20 9,60 48 0
E6 Vien N 19 15,20 7,60 38 0
E6 Bergshøgda 19 15,20 7,60 38 0
E6 Økelsrud 19 15,20 7,60 38 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Takster til 1. august 2021 klokka 00.00:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Hovinmoen - Dal 21 16,80 33
E6 Dal - Boksrud 21 16,80 33
E6 Boksrud - Minnesund 16 12,80 26
E6 Minnesund - Hedmark grense 22 17,60 35
E6 Akershus grense - Skaberud 22 17,60 37
E6 Skaberud - Kolomoen 24 19,20 41
E6 Jønsberg 24 19,20 48
E6 Vien N 19 15,20 38
E6 Bergshøgda 19 15,20 38
E6 Økelsrud 19 15,20 38
       
Innkreving til 23. desember 2020 kl. 12:00      
Fv. 184 Snarud 14 11,20 28
Fv. 184 Bergshøgda 14 11,20 28

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert