Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nullutslippskjøretøy
 

For å få rabatt med nullutslippskjøretøy forutsetter dette at du har en gyldig AutoPASS-avtale og en brikke montert i kjøretøyet.
Uten avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet med ordinær takst.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt.

I bomstasjon E6 Hovinmoen - Dal gis det 70% rabatt.

I bomstasjon E6 Dal - Boksrud, E6 Boksrud - Minnesund og E6 Minnesund - Hedmark grense gis det 100% rabatt. 

I bomstasjon E6 Akershus grense - Skaberud, E6 Skaberud - Kolomoen, E6 Jønsberg, E6 Vien N, E6 Bergshøgda og E6 Økelsrud gis det 50% rabatt

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst. 

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert