Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E6 Gardermoen - Moelv

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Det skjer i samråd med Statens vegvesen og Nye veier. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om veiprosjektet

Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv er delt inn i flere delprosjekt.

  • Hovinmoen - Dal (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Dal - Boksrud (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Boksrud - Minnesund (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Minnesund - Labbdalen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Labbdalen - Skaberud (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Skaberud - Kolomoen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Kolomoen - Kåterud (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Kåterud - Brumunddal (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Brumunddal - Moelv (Bygging)

Mer informasjon om utbyggingsprosjektet finner du på Statens vegvesen sin prosjektside for Gardermoen-Kolomoen og Nye veier sin prosjektside for Kolomoen-Moelv.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert