Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

 

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Hovinmoen - Dal 21 16,80 33
E6 Dal - Boksrud 21 16,80 33
E6 Boksrud - Minnesund 16 12,80 26
E6 Minnesund - Hedmark grense 22 17,60 35
E6 Akershus grense - Skaberud 22 17,60 37
E6 Skaberud - Kolomoen 24 19,20 41
E6 Jønsberg 24 19,20 48
E6 Vien N 19 15,20 38
E6 Bergshøgda 19 15,20 38
Fv. 184 Snarud 14 11,20 28
Fv. 184 Bergshøgda 14 11,20 28
       
Innkreving fra 5. november 10:00      
E6 Økelsrud 19 15,20 38

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Oversikt over historisk takster kan du se her.

1. juli 2020 starter bompengeinnkrevingen på andre delstrekning, E6 Kåterud - Brumunddal, av utbyggingen på E6 mellom Kolomoen og Moelv.
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert